شرایط نمایندگی حباب پلاست شرق

شرایط:

 1.  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 4.  نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
 5. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.
 6. دارا بودن شرایط بازاریابی و فروش محصولات شرکت.

مراحل انجام کار

ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده:

 1.  اصل و کپی شناسنامه(برابر اصل شده ) .
 2.  پرینت فرم تکمیل شده اینترنتی اخذ نمایندگی شرکت.
 3. اصل و کپی کارت پایان خدمت (برابر اصل شده ) .
 4. ۶ قطعه عکس۴*۳ .

ارائه مدارک زیر جهت تکمیل پرونده:

 1. فیش واریز خرید اولیه (خرید اولیه توسط شرکت تعیین و به متقاضی اعلام می شود).
 2. تکمیل فرم تعهد نامه توسط یک نفر کارمند رسمی دولت .
 3. اصل و کپی حکم کارگزینی سال جاری ضامن .
 4. اصل و کپی اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر یا فروشگاه .
 5. عکس از تمام زوایای دفتر یا فروشگاه و تجهیزات داخلی و نمای بیرونی .
 6. گواهی عدم سوء پیشینه .
 7. پس از طی این مراحل پرونده بررسی نهایی شده و در صورت تأیید، کد نمایندگی به شخص حقیقی اعلام می شود