شرایط استخدام حباب پلاست شرق

شرایط:

۱)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲)اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

۳)عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴)نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری.

۵)داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.

۶)دارا بودن شرایط بازاریابی و فروش محصولات شرکت.